Cesta Železnej kultúry európska kultúrna cesta

Čo je železná kultúra?

Železo už viac ako 2500 rokov je v Európe najčastejšie používaný kov. Dejiny železnej kultúry sa začali vystriedaním bronzu železom, v polovici 1. tisícročia pred Kristom. Bez železa by vývoj ľudsta nemol byť predstaviteľný, kov „ vojny a mieru" sa objavil vo všetkých oblastiach života.
Jeho príprava a výroba bola ťažká fyzická práca. Postupom technického rozvoja železiarsky priemysel po celom svete ponúkal prácu čím viac ľuďom v rámci väčších podnikoch.

V minulých tisícročiach sa vytvorila železná kultúra, ktorá v širšom poňatí zahrňá do seba nielen ťaženie, zariadenia, prístroje fyzickej práce, ale aj pracovné miesta, život ľudí zaoberajúcich sa spracovávaním železa, duševné a vecné pamiatky.

Objavte maďarské a slovenské pamiatky stredoeurópskej železnej kultúry! Navštívte tieto miesta, aby ste mohli prežiť ťažký, namáhavý život naších predkov a aby ste mohli spoznať ich prácu. Obohacujte sa zážitkami a poznatkami!
Stanice
Log in
Username *
 
Password *
Registration »
Forgot password »